Danh Sách Ngữ Pháp JLPT N4

Danh Sách Ngữ Pháp JLPT N4

Toàn bộ ngữ pháp N4 được biên soạn và tổng hợp dựa trên bộ sách “Minano Nihongo” .Dưới đây là những câu trúc thường xuất hiện hội thoại hằng ngày,mình sẽ cố gắng cập nhật nhanh nhất để các bạn có đầy đủ kiến thức để tự tin hơn trong giao tiếp.

#Ngữ Pháp文法レッスンÝ Nghĩa (意味)
81youni Để làm gì đó...
82youni naru Bắt đầu...
83youni suru Sao cho/sao cho không

Ngữ Pháp JLPT N4: (83)

Hiện đang xem trang 3 trên 3


Bạn đang học trình độ ngữ pháp tiếng Nhật nào?