Danh Sách Ngữ Pháp JLPT N5

Danh Sách Ngữ Pháp JLPT N5

Toàn bộ ngữ pháp N5 được biên soạn và tổng hợp dựa trên bộ sách “Mina no Nihongo” .Ở trình độ này đều là những người mới tiếp xúc và bắt đầu học tiếng nhật,mình sẽ cố gắng ghi chú đầy đủ phụ đề hiragana để các bạn dễ hiểu hơn.

#Ngữ Pháp文法レッスンÝ Nghĩa (意味)
41nakanaka Khó mà/mãi mà...
42nakereba narimasen Phải...
43nakutemo ii desu Không phải...
44nari masu Trở nên...
45ne Nhỉ/nhé/quá...
46ni Lúc/vào...
47ni iku Đi làm gì đó...
48ni/e Ở/đến...
49no Của...
50no ga heta Rất dở/kém/không giỏi làm gì đó...
51no naka de ~ ga ichiban Trong...nhất là gì?
52noga jouzu Rất giỏi làm gì đó...
53ta kotoga aru Đã từng
54tai desu Muốn...
55tara Nếu...thì...
56tara Sau khi...
57tari~tari Làm...làm...
58te ageru Cho ai đó...
59te iru Đang...
60te kara Sau khi...
61te kudasai Hãy làm gì
62temo Dù...cũng...
63temo ii desu Làm...được...
64tewa ikemasen Không được làm...
65to Là.../thì...
66to ii masu Nói/nói rằng...
67to omoi masu Tôi nghĩ là...
68toki Khi...
69totemo Rất...
70wa Là...
71wa dou desu ka ...thế nào? như thế nào rồi?
72wa~yori...desu ...hơn...
73wo Ở...
74ya Như là...
75yo Đấy/nhé/cơ...
76yori~nohou ga So với~thì
77zehi Nhất định/thế nào cũng phải...

Ngữ Pháp JLPT N5: (77)

Hiện đang xem trang 2 trên 2


Bạn đang học trình độ ngữ pháp tiếng Nhật nào?