Danh Sách Từ Vựng JLPT N2

Danh Sách Từ Vựng JLPT N2

Đây là danh sách các từ vựng mà bạn cần biết để vượt qua kỳ thi JLPT N2. Tổng cộng bạn sẽ cần phải có vốn từ vựng khoảng 6,000 từ.

Danh sách này bao gồm các bài học cho những từ phổ biến và quan trọng nhất ở trình độ N2, tất cả được liệt kê theo thứ tự bảng chữ cái.

Xem hướng dẫn học tập JLPT N2 của chúng tôi để biết cách vượt qua kỳ thi.

Danh-Sách-Từ-Vựng-N2-JLPT-Việt-Nam