Học Ngữ Pháp JLPT N3: みたい (mitai)

Ý Nghĩa (意味) 『みたい』Thể hiện sự suy đoán của người nói;so sánh những người/vật có tính chất tương tự hoặc là đưa ra ví dụ … Đọc tiếp Học Ngữ Pháp JLPT N3: みたい (mitai)