Danh Sách Từ Vựng JLPT N1

Danh Sách Từ Vựng JLPT N1

Đây là danh sách các từ vựng mà bạn cần biết để vượt qua kỳ thi JLPT N1. Tổng cộng bạn sẽ cần phải có vốn từ vựng khoảng 10,000 từ.

Danh sách này bao gồm các bài học cho những từ phổ biến và quan trọng nhất ở trình độ N1, tất cả được liệt kê theo thứ tự bảng chữ cái.

Xem hướng dẫn học tập JLPT N1 của chúng tôi để biết cách vượt qua kỳ thi.

Danh-Sách-Từ-Vựng-N1-JLPT-Việt-Nam