Học Tiếng Nhật Và Thi Đỗ JLPT!

日本語 にほんご ) 勉強 べんきょう ) しましょう!


Bạn đang phân vân chưa biết lựa chọn cho mình cách học phù hợp? Bạn muốn tìm cho mình cách học tập hiệu quả mà không hề nhàm chán?

JLPT Sensei Việt Nam chắc chắn sẽ giúp bạn học tiếng nhật thấy đơn giản và hứng thú hơn nhiều với ngôn ngữ này. Đây là trang web hỗ trợ cho việc học tiếng nhật và vượt qua kỳ thi năng lực tiếng nhật

Tổng Hợp Ngữ Pháp N1~N5

PHAN THUONG JLPT SENSEI

Ngữ Pháp Tiếng Nhật 文法勉強

Chọn cấp độ ngữ pháp của bạn hoặc xem danh sách đầy đủ của tất cả các bài học ngữ pháp JLPT hiện có sẵn.

Bài Học Ngữ Pháp JLPT 新しいレッスン

Học Ngữ Pháp JLPT N1: とみられる (to mirareru)

Ý Nghĩa (意味) 『とみられる』Mẫu câu này dùng để diễn tả suy nghĩ, cảm nhận của người nói về một sự việc, trạng thái giống với một sự việc, trạng thái nào đó, dựa trên những căn cứ nhìn thấy được. Được cho rằng… Cách Dùng (使い方) V/A/na/N(普) と ✙ みられる Ví Dụ (例文)とみられる この地域(ちいき)では、今後(こんご)も大きい地震(じしん)が来るとみられている。 Ở... Read more »

Học Ngữ Pháp JLPT N1: とみえて (to miete)

Ý Nghĩa (意味) 『とみえて』Mẫu câu này dùng để diễn tả sự suy đoán, suy luận của người nói dựa trên nhiều cơ sở và căn cứ. Hình như/dường như/có vẻ… Cách Dùng (使い方) V/A/na/N(普) と ✙ みえて V/A/na/N(普) と ✙ みえる Ví Dụ (例文)とみえて 田中(たなか)さんは忙(いそが)しいとみえて、このごろ電話(でんわ)もしてこない。 Có vẻ như chị Tanaka đang bận nên chắc sẽ... Read more »

Học Ngữ Pháp JLPT N1: を限りに (wo kagiri ni)

Ý Nghĩa (意味) 『を限りに』Mẫu câu này dùng để diễn tả ý đã tới “giới hạn”, “điểm cuối” của sự vật, sự việc hoặc thông báo mốc thời gian kết thúc sự việc gì đó. Danh từ đứng trước『を限りに』thường là danh từ chỉ thời gian. Đến hết/hết… Cách Dùng (使い方) N ✙ を限りに N ✙ 限りで Ví... Read more »

Học Ngữ Pháp JLPT N1: に限る (ni kagiru)

Ý Nghĩa (意味) 『に限る』Mẫu câu này được dùng khi người nói muốn khẳng định là nên làm thế này là tốt nhất. Là nhất/là tốt nhất… Cách Dùng (使い方) Vる ✙ に限る Vない ✙ に限る N   ✙ に限る Ví Dụ (例文)に限る 風邪(かぜ)を引いた時は、暖(あたた)かくして寝(ね)るに限る。 Khi bị cảm cúm, nên giữ ấm và ngủ là tốt nhất. Kaze... Read more »

Học Ngữ Pháp JLPT N1: までもない (made mo nai)

Ý Nghĩa (意味) 『までもない』Mẫu câu này được dùng để diễn tả ý “Đây là chuyện đương nhiên, hiển nhiên, ai cũng biết nên không cần phải làm hay phải nói đâu…”. Không cần phải/chưa tới mức phải… Cách Dùng (使い方) Vる ✙ までもない Ví Dụ (例文)までもない 日本が狭(せま)いということは、言うまでもない。 Cái việc đất nước Nhật Bản chật chội thì... Read more »

Học Ngữ Pháp JLPT N1: というところだ (toiu tokoro da)

Ý Nghĩa (意味) 『というところだ』Được dùng để thể hiện sự tự đánh giá của người nói, mang hàm ý nhiều lắm nhưng cũng chỉ tầm đấy…Đi sau danh từ là những đại từ chỉ số lượng. Tầm khoảng/cũng chỉ tầm… Cách Dùng (使い方) N/[文] ✙ というところだ N/[文] ✙ といったところだ Ví Dụ (例文)というところだ 勉強(べんきょう)時間は2,3時間というところだ。 Thời gian học... Read more »