Danh Sách Ngữ Pháp N5

Danh Sách Ngữ Pháp N5

Toàn bộ ngữ pháp N5 được biên soạn và tổng hợp dựa trên bộ sách “Mina no Nihongo” .Ở trình độ này đều là những người mới tiếp xúc và bắt đầu học tiếng nhật,mình sẽ cố gắng ghi chú đầy đủ phụ đề hiragana để các bạn dễ hiểu hơn.

#Ngữ Pháp文法レッスンÝ Nghĩa (意味)
1amari Không...lắm
2da / desu Là...
3dake Chỉ/thôi...
4de Tại/ở/vì/bằng/với
5demo Những thứ như.../hoặc là...gì đó...
6deshou Phải không...
7desuka À/phải không?
8dono ...nào?
9dono kurai ...khoảng bao lâu?
10doushite Tại sao...
11douyatte Làm thế nào/cách nào?
12ga Nhưng
13ga arimasu Có...
14ga hoshii desu Muốn...
15ga ichiban...desu Nhất là...
16ga imasu Có...
17gurai Khoảng...
18issho ni Cùng/cùng với...
19itsu Khi nào/bao giờ...
20itsumo Lúc nào cũng/luôn...
21janai / dewa nai Không phải là...
22ka Phải không/hả/à?
23ka∼ka ...là...hay là?
24kara Vì/bởi vì...
25kara~made Từ~đến
26kedo Mặc dù...nhưng...
27koto ga aru Đã từng...
28koto ga dekimasu Có thể...
29kuremasu ...Cho tôi
30made ni Trước...
31mae ni Trước khi...
32masen ka Cùng...với tôi không ?
33mashou Hãy cùng...
34mashou ka ...nhé.
35mo Cũng...
36morai masu ...Cho tôi
37moshi/ikura Nếu.../Cho dù...
38mou Đã...rồi/nữa/không thể nữa...
39naide kudasai Xin đừng.../không...
40naito Phải làm gì đó...

Ngữ Pháp JLPT N5: (77)

Hiện đang xem trang 1 trên 2


Bạn đang học trình độ ngữ pháp tiếng Nhật nào?