Danh Sách Từ Vựng JLPT N3

Danh Sách Từ Vựng JLPT N3

Đây là danh sách các từ vựng mà bạn cần biết để vượt qua kỳ thi JLPT N3. Tổng cộng bạn sẽ cần phải có vốn từ vựng khoảng 3,750 từ.

Danh sách này bao gồm các bài học cho những từ phổ biến và quan trọng nhất ở trình độ N3, tất cả được liệt kê theo thứ tự bảng chữ cái.

Xem hướng dẫn học tập JLPT N3 của chúng tôi để biết cách vượt qua kỳ thi.

Danh-Sách-Từ-Vựng-N3-JLPT-Việt-Nam