Danh Sách Từ Vựng JLPT N4

Danh Sách Từ Vựng JLPT N4

Đây là danh sách các từ vựng mà bạn cần biết để vượt qua kỳ thi JLPT N4. Tổng cộng bạn sẽ cần phải có vốn từ vựng khoảng 1,500 từ.

Danh sách này bao gồm các bài học cho những từ phổ biến và quan trọng nhất ở trình độ N4, tất cả được liệt kê theo thứ tự bảng chữ cái.

Xem hướng dẫn học tập JLPT N4 của chúng tôi để biết cách vượt qua kỳ thi.

Danh-Sách-Từ-Vựng-N4-JLPT-Việt-Nam