JLPT N5 Kanji

Ý Nghĩa: 八

tám, 8

Onyomi

ハチ
hachi

Kunyomi

や(つ)、 よう
ya(tsu), you

Học Kanji Tiếng Nhật: 【 ハチ / や(つ)、 よう 】

Ý Nghĩa (意味): tám, 8.

Âm Hán Việt: bát.

92 trong số 2,500 chữ hán được sử dụng nhiều nhất trên báo.

Xem Danh Sách Kanji N5

Cách Viết 八 - Thứ Tự Nét:

Created with Snap

Số Nét: 2

- Câu Ví Dụ

Mỗi câu ví dụ bao gồm cách đọc kana của Nhật Bản, cách đọc romaji và bản dịch tiếng Việt.

Nhấp vào nút màu đỏ bên dưới để xem tất cả các gợi ý. Ngoài ra, bạn có thể nhấp vào các nút riêng lẻ để chỉ hiển thị những gì bạn muốn xem.

Ví Dụ 1

わたしははちがつにうまれました。
watashi wa hachi gatsu ni umaremashita.
Tôi sinh vào tháng 8.
Ví Dụ 2

あしたのしょくじパーティーにはちにんがきます。
ashita no shokuji paatii ni hachi nin ga kimasu.
8 người sẽ đến bữa tiệc ngày mai..
Ví Dụ 3

さんがつようかにイベントがあります。
san gatsu youka ni ibento ga arimasu.
Có một sự kiện vào ngày 8 tháng 3.

Xem Tất Cả Các bài Học Kanji JLPT N5