Ngữ Pháp N2

jlpt-N2-ngữ-pháp-あるいは-arui-wa-ý-nghĩa-ví-dụ

Ý Nghĩa (意味)

『あるいは』Đây là cách nói muốn người nghe đưa ra sự lựa chọn, “a” hoặc là “b” đều được. Mẫu câu này tương tự như “または” nhưng cách nói này cứng nhắc hơn và sử dụng nhiều trong những trường hợp trang trọng.
hoặc là……

Cách Dùng (使い方)

a あるいは b

Ví Dụ (例文)あるいは

  1. ファックス、あるいはメールでお知らせください。

    Hãy thông báo cho tôi qua fax hoặc là mail.

    Fakkusu, arui wa me-ru de oshirase kudasai.

  2. 来週の火曜日の午後はどうですか。あるいは水曜日の午前でも(かま)いませんが...

    Chiều thứ 3 tuần sau thì thế nào? Hoặc là sáng thứ 4 cũng được không vấn đề gì…

    Raishuu no kayoubi no gogo wa dou desuka. Arui wa suiyoubi no gozen demo kamai masen ga…

Danh Sách Ngữ Pháp JLPT N2