Ngữ Pháp N2

jlpt-N2-ngữ-pháp-かねない-kanenai-ý-nghĩa-ví-dụ

Ý Nghĩa (意味)

『かねない』Diễn tả ý “có khả năng,e rằng,sợ rằng,có nguy cơ dẫn đến 1 kết quả,một sự việc không tốt nào đó “.
Thường dùng trong văn viết và hay đi cùng với Vたら、Nなら.
Có thể sẽ/e là có lẽ…

Cách Dùng (使い方)

Vます かねない

Ví Dụ (例文)かねない

 1. そんなひどいことも、あの人なら言いかねない

  Nếu là người đó thì có thể sẽ nói ra những việc kinh khủng như thế.

  sonna hidoi koto mo,ano hito nara ii kanenai.

 2. この問題を解決(かいけつ)せずに(ほう)っておいたら、国際問題(こくさいもんだい)になりかねない

  Nếu vấn đề này không được giải quyết,e rằng sẽ trở thành vấn đề quốc tế.

  kono mondai wo kaiketsu sezuni houtte oitara,kokusaimondai ni nari kanenai.

 3. 休まずに長時間運転したら、事故を起こしかねない

  Nếu không nghỉ ngơi mà cứ lái xe thời gian dài,có thể sẽ xảy ra tai nạn.

  yasumazu ni chou jikan unten shitara,jiko wo okoshi kanenai.

Danh Sách Ngữ Pháp JLPT N2