Ngữ Pháp N2

jlpt-N2-ngữ-pháp-そういえば-souieba-ý-nghĩa-ví-dụ

Ý Nghĩa (意味)

『そういえば』Diễn tả sự nhớ ra, hoặc để ý đến một điều liên quan đến nội dung của câu chuyện trước đó. Thường dùng trong trường hợp tiếp thu lời thoại của đối phương nhưng cũng có lúc dùng dưới hình thức tự vấn.
Nhắc đến mới nhớ…

Cách Dùng (使い方)

a。そういえば b

Ví Dụ (例文)そういえば

  1. そういえば、田中君、元気かな?』

    『Nhắc đến mới nhớ, không biết anh Tanaka có khỏe không nhỉ?』

    『Souieba, Tanaka kun, genki kana?』

  2. 『いい家ですね。そういえば、お父様は設計士(せっけいし)さんでしたよね。』

    『Ngôi nhà đẹp quá. Nhắc đến mới nhớ, bố cậu là nhà thiết kế nhỉ』

    『Ii ie desune. Souieba, otousama wa sekkeishi san deshita yone.』

Danh Sách Ngữ Pháp JLPT N2