Ngữ Pháp N2

jlpt-N2-ngữ-pháp-てはならない-tewa-naranai-ý-nghĩa-ví-dụ

Ý Nghĩa (意味)

『てはならない』Được dùng khi muốn đưa ra lời khuyên, răn dạy, giáo huấn nào đó là không được làm gì đó…Thường được sử dụng nhiều trong văn viết hơn.
Không được làm gì đó…

Cách Dùng (使い方)

Vてはならない

Ví Dụ (例文)てはならない

 1. この悲惨(ひさん)体験(たいけん)を決して忘れてはならない

  Nhất định tôi sẽ không bao giờ quên cái trải nghiệm bi thảm này.

  Kono hisan na taiken wo kesshite wasuretewa naranai.

 2. 失敗(しっぱい)を人にしてはなりません

  Không được đổ thừa thất bại là do người khác.

  Shippai wo hito no sei ni shitewa narimasen.

 3. 法律(ほうりつ)(おか)てはならない

  Không được vi phạm pháp luật.

  Houritsu wo okashitewa naranai.

Danh Sách Ngữ Pháp JLPT N2