Học Ngữ Pháp JLPT N2

jlpt-N2-ngữ-pháp-ではないか-dewa-nai-ka-ý-nghĩa-ví-dụ

Ý Nghĩa (意味)

『ではないか』Mẫu câu này thường dùng trong trường hợp người nói muốn mời mọc, rủ rê hay đưa ra một gợi ý nào đó.
Động từ được dùng ở đây là động từ thể ý chí.
Hãy cùng/sao không…

Cách Dùng (使い方)

Vよう ✙ ではないか
Vよう ✙ じゃないか

Ví Dụ (例文)ではないか

 1. 今日はお(いわ)いだ。みんなで飲もうではないか

  Hôm nay là ngày lễ mừng. Mọi người cùng uống nào.

  Kyou wa oiwai da. Minna de nomou dewa nai ka.

 2. だれもやらないなら、ぼくがやってみようじゃないか

  Nếu mà không có ai làm thì tôi sẽ làm thử xem sao.

  Dare mo yaranai nara, boku ga yatte miyou janai ka.

 3. もう一度話し合おうではないか

  Chúng ta hãy nói chuyện lại một lần nữa.

  Mou ichido hanashi aou dewa nai ka.

Danh Sách Ngữ Pháp JLPT N2