Ngữ Pháp N2

jlpt-N2-ngữ-pháp-というのは-toiu-no-wa-ý-nghĩa-ví-dụ

Ý Nghĩa (意味)

『というのは』Mẫu câu này dùng để giải thích thêm cho sự tình được nói trước đó. Vế trước kể về một sự việc và vế sau nêu lý do, nguyên nhân tại sao lại như vậy.
Lý do là/Bởi vì là…

Cách Dùng (使い方)

a。というのは b < 理由 >

Ví Dụ (例文)というのは

  1. 『今日は家を出られないんです。というのは父の具合(ぐあい)が悪くなりまして...。』

    『Hôm nay tôi không thể ra khỏi nhà. Lý do là vì tình trạng sức khỏe của bố tôi xấu đi…』

    『Kyou wa ie wo derarenain desu. Toiu no wa chichi no guai ga waruku narimashite…』

  2. 『僕は卵を食べないんです。というのは、アレルギーがあるんですよ。』

    『Tôi không ăn trứng. Đó là bởi vì tôi bị dị ứng.』

    『Boku wa tamago wo tabenain desu. Toiu no wa, arerugi- ga arun desu yo.』

Danh Sách Ngữ Pháp JLPT N2