Ngữ Pháp N2

jlpt-N2-ngữ-pháp-とは限らない-towa-kagiranai-ý-nghĩa-ví-dụ

Ý Nghĩa (意味)

『とは限らない』Mẫu câu này được dùng khi muốn nhấn mạnh ý “cũng có những trường hợp ngoại lệ” đối với những điều thông thường được cho là đúng. Thường đi cũng với 必ず、必ずしも、からといって.
Không phải lúc nào cũng/không hẳn là…

Cách Dùng (使い方)

V/A/na/N(普) ✙ とは限らない

Ví Dụ (例文)とは限らない

  1. 相手(あいて)が弱いチームであっても、(かなら)()とは限らない

    Cho dù là gặp đội yếu thì không phải nhất định là sẽ thắng.

    Aite ga yowai chi-mu de attemo, kanarazu katsu towa kagiranai.

  2. あまり使わない表現(ひょうげん)だが、(かなら)ずしもテストに出ないとは限らない

    Từ ngữ ít sử dụng không hẳn là không ra trong đề thi.

    Amari tsukawanai hyougen daga, kanarazu shimo tesuto ni denai towa kagiranai.

Danh Sách Ngữ Pháp JLPT N2