Ngữ Pháp N2

jlpt-N2-ngữ-pháp-にすぎない-ni-suginai-ý-nghĩa-ví-dụ

Ý Nghĩa (意味)

『にすぎない』Dùng để diễn tả sự vật, sự việc, tình trạng chỉ ở mức độ đó, không hơn không kém, nằm trong vòng…
Chẳng qua chỉ là/chỉ là…

Cách Dùng (使い方)

V/A に ✙ すぎない
naである に ✙ すぎない
N に ✙ すぎない

Ví Dụ (例文)にすぎない

  1. (たん)なる言い間違(まちが)にすぎない

    Đơn giản chẳng qua chỉ là nói nhầm.

    Tan naru ii machigai ni suginai.

  2. 簡単(かんたん)日常(にちじょう)英会話(えいかいわ)ができるにすぎない

    Chẳng qua chỉ là có thể nói được hội thoại thông thường đơn giản thôi.

    Kantan na ichijou eikaiwa ga dekiru ni suginai.

Danh Sách Ngữ Pháp JLPT N2