Ngữ Pháp N2

jlpt-N2-ngữ-pháp-につけ~につけ-nitsuke~nitsuke-ý-nghĩa-ví-dụ

Ý Nghĩa (意味)

『につけ~につけ』Mẫu câu này dùng để diễn tả ý dù là thế này hay thế kia thì…Vế sau thường bày tỏ cảm xúc, suy nghĩ của người nói.
Dù là…

Cách Dùng (使い方)

A につけ B につけ
Vる ✙ につけ
Aい ✙ につけ

Ví Dụ (例文)につけ~につけ

  1. 写真(しゃしん)を見るにつけ(歌を聞くにつけ)、国を思い出す。

    Dù là là xem hình(, hay nghe nhạc), mình lại nhớ về quê hương.

    Shashin wo miru nitsuke(, uta wo kiku nitsuke), kuni wo omoidasu.

  2. いいにつけ悪いにつけ、子は(おや)に似る。

    Dù là tính tốt hay xấu thì đứa trẻ cũng giống bố mẹ.

    Ii nitsuke warui nitsuke, ko wa oya ni niru.

Danh Sách Ngữ Pháp JLPT N2