Ngữ Pháp N2

jlpt-N2-ngữ-pháp-により-ni-yori-ý-nghĩa-ví-dụ

Ý Nghĩa (意味)

『により』Là cách nói trang trọng, kiểu cách và sử dụng nhiều trong văn viết. Diễn tả ý “cũng có trường hợp”… sự khác biệt, thay đổi ở vế sau tương ứng với mỗi trường hợp, mỗi cái ở phía trước.
Tùy vào…

Cách Dùng (使い方)

N ✙ より
N ✙ よる N

Ví Dụ (例文)により

 1. 未成年者(みせいねんしゃ)飲酒(いんしゅ)は、法律(ほうりつ)により(きん)じられている。

  Uống rượu đối với người chưa thành niên theo pháp luật thì đang bị cấm.

  Miseinensha no inshu wa houritsu ni yori kinji rarete iru.

 2. その地震(じしん)による被害(ひがい)は、過去最大(かこさいだい)だった。

  Thiệt hại do trận động đất đó, lớn nhất trong lịch sử.

  Sono jishin ni yoru higai wa, kako saidai datta.

Danh Sách Ngữ Pháp JLPT N2