Ngữ Pháp N2

jlpt-N2-ngữ-pháp-の上では-no-uedewa-ý-nghĩa-ví-dụ

Ý Nghĩa (意味)

『の上では』Thường được dùng trong trường hợp diễn tả ý căn cứ vào, nhìn trên phương diện/ mặt nào đó của sự vật, sự việc để nhận xét, phán đoán…thì kết quả không đúng như đã nghĩ, đã tính toán…
Trên phương diện/theo/về mặt…

Cách Dùng (使い方)

N の ✙ 上では
N の ✙ 上でも
N  ✙ 上
N  ✙ 上は
N  ✙ 上も

Ví Dụ (例文)の上では

 1. 天気図(てんきず)の上では春なのに、実際(じっさい)はまだ寒い。

  Theo bản đồ khí tượng mặc dù là mùa xuân nhưng thực tế vẫn còn lạnh.

  Tenkizu no uedewa haru na noni, jissai wa mada samui.

 2. 理論(りろん)上は出来るはずだったが、実験(じっけん)では失敗(しっぱい)した。

  Trên phương diện lý thuyết chắc chắn có thể làm được nhưng thực tế thì thất bại.

  Riron uewa dekiru hazu datta ga, jikken dewa shippai shita.

Danh Sách Ngữ Pháp JLPT N2