Ngữ Pháp N2

jlpt-N2-ngữ-pháp-はまだしも-wa-madashimo-ý-nghĩa-ví-dụ

Ý Nghĩa (意味)

『はまだしも 』Nếu là N1 thì còn có thể làm được chứ N2 thì chắc chắn không thể.

Tình trạng của N1 ở mức độ dễ hơn N2.

Cách Dùng (使い方)

N1は まだしも N2
N1なら まだしも N2

Ví Dụ (例文)はまだしも

 1. 私の英語力(えいごりょく)では旅行(りょこう)はまだしも留学(りゅうがく)なんて無理(むり)です。

  Khả năng tiếng anh của tôi nếu đi du lịch thì còn có thể chứ du học thì quá sức.

  Watashi no eigoryoku dewa ryokou wa madashimo ryuugaku nante muri desu.

 2. 10分や20分ならまだしも1時間も待てません。

  Nếu đợi 10 phút hoặc 20 phút thì còn được chứ 1 tiếng thì không thể.

  Juppun ya nijuppun nara madashimo ichi jikan mo matemasen.

 3. 2,3人ならまだしも一度10人も休まれては困ります。

  Nếu 2,3 người thôi thì được,đằng này nghỉ 1 lúc 10 người sẽ khó khăn đấy.

  Ni,san nin nara madashimo ichido juunin mo yasumaretewa komarimasu.

Danh Sách Ngữ Pháp JLPT N2