Học Ngữ Pháp JLPT N2

jlpt-N2-ngữ-pháp-べきではない-datte-ý-nghĩa-ví-dụ

Ý Nghĩa (意味)

『べきではない』Mẫu câu này được dùng để nêu ý kiến, quan điểm của người nói về một sự việc nào đó, được cho là “làm như thế là đương nhiên, theo lẽ thường thì nên hoặc không nên làm việc đó”.
Nên/không nên…

Cách Dùng (使い方)

Vる べき ✙ だ/ ではない/ だった/ N
naである べき ✙ だ/ ではない/ だった/ N
Aくある べき ✙ だ/ ではない/ だった/ N

Ví Dụ (例文)べきではない

 1. そんなことをすべきではない

  Không nên làm những việc như vậy.

  Sonna koto wo su beki dewa nai.

 2. もっと勉強(べんきょう)するべきでだった

  Nên học nhiều hơn.

  Motto benkyou suru beki datta.

 3. あんなこと言うべきではなかった

  Không nên nói những điều như thế kia.

  Anna koto iu beki dewa nakatta.

 4. 法律(ほうりつ)は正しくあるべきだと思います。

  Tôi nghĩ luật pháp thì nên phải đúng.

  Houritsu wa tadashiku aru beki da to omoimasu .

Danh Sách Ngữ Pháp JLPT N2