Học Ngữ Pháp JLPT N2

jlpt-N2-ngữ-pháp-一方だ-ippou-da-ý-nghĩa-ví-dụ

Ý Nghĩa (意味)

『一方だ』Dùng để diễn tả một tình trạng cứ ngày càng tiến triển không ngừng theo một chiều hướng nhất định nào đó. Luôn đi cùng với động từ chỉ sự thay đổi như なる、増える、上がる…
Ngày càng…

Cách Dùng (使い方)

Vる ✙ 一方だ

Ví Dụ (例文)一方だ

  1. 大気中(たいきちゅう)のCO2濃度(のうど)上昇(じょうしょう)とともに、地球(ちきゅう)温暖化(おんだんか)は進む一方だ

    Cùng với việc nồng độ CO2 trong bầu khí quyển tăng lên cao, thì trái đất đang có xu hướng ngày càng nóng dần lên.

    Taikichuu no CO2 noudo no joushou totomo ni, chikyuu no ondanka wa susumu ippou da.

  2. 天候(てんこう)のせいで、野菜(やさい)値段(ねだん)は上がる一方だ

    Do thời tiết mà giá rau ngày càng tăng lên.

    Tenkou no seide, yasai no nedan wa agaru ippou da.

Danh Sách Ngữ Pháp JLPT N2