Học Ngữ Pháp JLPT N3

jlpt-N3-ngữ-pháp-ごらん-goran-ý-nghĩa-ví-dụ

Ý Nghĩa (意味)

『ごらん』Được dùng trong trường hợp người nói đưa ra yêu cầu, đề nghị làm việc gì đó đối với người ít tuổi, cấp dưới hay gia đình, bạn bè thân thiết.
Hãy làm/thử xem…

Cách Dùng (使い方)

Vて ✙ ごらん(なさい)

Ví Dụ (例文)ごらん

 1. 分からなかったら先生(せんせい)()いてごらん

  Không hiểu thì hãy hỏi thầy giáo đi.

  Wakarana kattara sensei ni kiite goran.

 2. もう一度(いちど)やってごらんなさい

  Thử làm một lần nữa xem nào.

  Mou ichido yatte goran nasai.

 3. 出来るか出来ないか、とにかくやってごらんなさい

  Làm được hay không, nói chung là cứ làm thử đi.

  Dekiru ka dekinai ka, tonikaku yatte goran nasai.

 4. 美味(おい)しいから、食べてごらん

  Ngon lắm, ăn thử đi.

  Oishii kara, tabete goran.

 5. 二人とも自分(じぶん)を見てごらんなさいよ。

  Cả hai đứa hãy nhìn lại bản thân mình đi.

  Futari tomo jibun wo mite goran nasai yo.

Xem Trên YouTube

Danh Sách Ngữ Pháp JLPT N3