Học Ngữ Pháp JLPT N4

jlpt-N4-ngữ-pháp-それで-sore-de-ý-nghĩa-ví-dụ

Ý Nghĩa (意味)

『それで』Là liên từ dùng để nối phần đứng trước nó nói về một việc nào đó, và phần đứng sau nó nói về nguyên nhân hoặc lý do dẫn đến việc đó.
Do đó/vì thế…

Cách Dùng (使い方)

[文]、それで

Ví Dụ (例文)それで

  1. 『このレストランは値段(ねだん)(やす)いし、美味(おい)しいんです。』『...それで人が(おお)いんですね。』

    『Nhà hàng này giá vừa rẻ lại ngon.』『…Vì thế mà đông khách nhỉ.』

    『Kono resutoran wa nedan mo yasui shi, oishiin desu.』『…Sore de hito ga ooin desune.』

  2. 私は風邪(かぜ)をひいたらしい。それで、今日は病院(びょういん)に行きます。

    Hình như tôi bị cảm rồi. Vì thế mà hôm nay tôi sẽ đi bệnh viện kiểm tra.

    Watashi wa kaze wo hiita rashii. Sore de, kyou wa byouin ni ikimasu.

Danh Sách Ngữ Pháp JLPT N4