Học Ngữ Pháp JLPT N4

jlpt-N4-ngữ-pháp-て来ます-te-kimasu-ý-nghĩa-ví-dụ

Ý Nghĩa (意味)

『て来ます』Diễn đạt ý nghĩa “đi đến một địa điểm nào đó để thực hiện một hành vi nào đó, rồi quay trở về”.
Đi đâu đó rồi về…

Cách Dùng (使い方)

Vて ✙ 来ます

Ví Dụ (例文)て来ます

 1. ちょっとタバコを()て来ます

  Tôi đi mua thuốc lá một chút rồi về.

  Chotto tabako wo katte kimasu.

 2. スーパーで牛乳(ぎゅうにゅう)()て来ます

  Tôi đi mua sữa ở siêu thị.

  Super de gyuunyuu wo katte kimasu.

 3. 台所(だいどころ)からコップを()て来ます

  Tôi đi lấy cái cốc từ bếp.

  Daidokoro kara koppu wo totte kimasu.

Danh Sách Ngữ Pháp JLPT N4