Học Ngữ Pháp JLPT N4

jlpt-N4-ngữ-pháp-もしかしたら-moshika-shitara-ý-nghĩa-ví-dụ

Ý Nghĩa (意味)

『途中で』Diễn tả ý “giữa chừng” khi một hành động đang xảy ra thì có một hành động khác chen ngang hoặc xen vào.
Trên đường/giữa chừng…

Cách Dùng (使い方)

Vる ✙ 途中(とちゅう)
Nの ✙ 途中(とちゅう)

Ví Dụ (例文)途中で

  1. (じつ)は来る途中(とちゅう)事故(じこ)があって、バスが(おく)れてしまったんです。

    Sự tình là có một vụ tai nạn trên đường đến đây nên xe buýt bị chậm.

    Jitsu wa kuru tochuu de jiko ga atte, basu ga okurete shimattan desu.

  2. マラソンの途中(とちゅう)気分(きぶん)(わる)くなりました。

    Tôi thấy khó chịu khi đang trên đường chạy ma-ra-tông.

    Marason no tochuu de kibun ga waruku nari mashita.

Danh Sách Ngữ Pháp JLPT N4