Ngữ Pháp N5

Ý Nghĩa (意味)

『いつ』Được dùng khi muốn hỏi về thời điểm thực hiện một hành động nào đó. Đối với『いつ』thì không dùng trợ từ『に』ở phía sau và đây cũng là cách để phân biệt『いつ』với những nghi vấn từ khác.
Khi nào/bao giờ…

Cách Dùng (使い方)

いつ ✙ [文]~

Ví Dụ (例文)いつ

 1. いつ日本(にほん)()ましたか?』『...3月25日に来ました。』

  『Bạn đến Nhật Bản khi nào?』『… Mình đến Nhật Bản vào ngày 25 tháng 3.』

  『Itsu Nihon e kimashita ka?』『…3 gatsu 25 nichi ni kimashita.』

 2. いつ広島(ひろしま)()きますか?』『...来週(らいしゅう)行きます。』

  『Bao giờ cậu sẽ đi Hiroshima?』『… Tuần sau mình sẽ đi.』

  『Itsu Hiroshima e ikimasu ka?』『…Raishuu ikimasu.』

 3. いつ(はん)()べますか?』『...お(とう)さんが(かえ)ってから食べます。』

  『Bao giờ mình sẽ ăn cơm vậy?』『… Sau khi bố về mình sẽ ăn cơm nhé.』

  『Itsu gohan wo tabemasu ka?』『…Otousan ga kaettara tabemasu.』

Danh Sách Ngữ Pháp JLPT N5