Ngữ Pháp N5

jlpt-N5-ngữ-pháp-から~まで -kara-made-ý-nghĩa-ví-dụ

Ý Nghĩa (意味)

『から』biểu thị điểm bắt đầu và 『まで』biểu thị điểm kết thúc của thời gian và địa điểm.
Từ~đến…

Cách Dùng (使い方)

N から ~ N まで

Ví Dụ (例文)から~まで

 1. (わたし)電車(でんしゃ)東京(とうきょう)から大阪(おおさか)まで()きます。

  Tôi đi tàu điện từ Tokyo đến Osaka.

  Watashi wa densha de Tokyo kara Osaka made ikimasu.

 2. ダナンからフェまでバスで2時間(じかん)くらいかかります。

  Từ Đà Nẵng đến Huế mất khoảng 2 tiếng đi xe buýt.

  Danan kara fe made basu de 2 jikan kurai kakarimasu.

 3. (あさ)会議(かいぎ)は7()から10()まで(おこな)います。

  Cuộc họp buổi sáng diễn ra từ 7 giờ đến 10 giờ.

  Asa no kaigi wa 7 ji kara 10 ji made okonaimasu.

 4. 銀行(ぎんこう)は9時から18時までです。

  Ngân hàng mở cửa từ 9 giờ đến 18 giờ.

  Ginkou wa 9 ji kara 18 ji made desu.

 5. 昼休(ひるやす)みは12時から12時50分までです。

  Giờ nghỉ trưa bắt đầu từ 12 giờ đến 12 giờ 50 phút.

  Hiruyasumi wa 12 ji kara 12 ji 50 pun made desu.

Danh Sách Ngữ Pháp JLPT N5