Ngữ Pháp N5

jlpt-N5-ngữ-pháp-か~か-ka-ka-ý-nghĩa-ví-dụ

Ý Nghĩa (意味)

『か~か』Mẫu câu nghi vấn này dùng để hỏi về sự lựa chọn của người nghe. Người nghe sẽ lựa chọn câu trả lời ở vế trước hoặc là vế sau.
…là…hay là?

Cách Dùng (使い方)

[文] 、[文]

Ví Dụ (例文)か~か

 1. これは9(ばん)です、6番です

  Đây là số 9 hay là số 6?

  Kore wa 9 ban desu ka, 6 ban desu ka?

 2. (ちゃ)()みます、ビールを飲みます

  Cậu uống trà hay là uống bia?

  Ocha wo nomimasu ka, bi-ru wo nomimasu ka?

 3. 明日(あした)電車(でんしゃ)で行きます、バスで()きます

  Ngày mai đi bằng tàu điện hay là đi bằng xe bus?

  Ashita wa densha de ikimasu ka, basu de ikimasu ka?

 4. 今回(こんかい)()たる(はず)

  Lần này là trúng hay trượt đây?

  Konkai wa atatru ka, hazureru ka?

 5. やる、やらない(はや)()めてください。

  Làm hay không làm hãy quyết định nhanh lên.

  Yaru ka, yaranai ka, hayaku kimete kudasai.

Danh Sách Ngữ Pháp JLPT N5