Ngữ Pháp N5

Ý Nghĩa (意味)

『てもいいです』Mẫu câu này dùng để biểu thị sự được cho phép làm một điều gì đó. Nếu chuyển mẫu câu này thành câu nghi vấn thì chúng ta sẽ được một câu xin phép.
Làm…được…

Cách Dùng (使い方)

Vて ✙ もいいです

Ví Dụ (例文)てもいいです

 1. 写真(しゃしん)()てもいいです

  Có thể chụp ảnh được.

  Shashin wo tottemo ii desu.

 2. ここにタバコを()てもいいです

  Hút thuốc ở đây cũng được.

  Koko ni tabako wo suttemo ii desu.

 3. この(かさ)使(つか)てもいいですよ。

  Cậu dùng cái ô này cũng được.

  Kono kasa wo tsukattemo ii desu yo.

 4. (きみ)(となり)(すわ)てもいいですか。

  Anh có thể ngồi bên cạnh em được không?

  Kimi no tonari ni suwattemo ii desuka.

Danh Sách Ngữ Pháp JLPT N5