Ngữ Pháp N5

jlpt-N5-ngữ-pháp-ても-temo-ý-nghĩa-ví-dụ

Ý Nghĩa (意味)

『ても』Mẫu câu này được dùng khi 1 hành động nào đó trong 1 hoàn cảnh nhất định đáng ra phải làm nhưng lại không làm, 1 việc nào đó đáng ra phải xảy ra nhưng lại không xảy ra, hoặc 1 kết quả trái với quan niệm thông thường của mọi người.
Dù…cũng…

Cách Dùng (使い方)

Vて ✙ 、~
Aくて ✙ 、~
na Adjで ✙ 、~
N で ✙ 、~

Ví Dụ (例文)ても

 1. (あめ)()ても洗濯(せんたく)します。

  Cho dù trời mưa tôi cũng giặt quần áo.

  Ame ga futtemo, sentaku shimasu.

 2. (やす)ても、わたしはグループ旅行(りょこう)(きら)いです。

  Cho dù có rẻ nhưng tôi cũng không thích đi du lịch theo đoàn.

  Yasukutemo, watashi wa guru-pu ryokou ga kirai desu.

 3. 便利(べんり)でも、パソコンを使(つか)いません。

  Cho dù máy tính cá nhân tiện lợi nhưng tôi cũng không dùng.

  Benri demo, pasokon wo tsukai masen.

 4. 日曜日(にちようび)でも(はたら)きます。

  Cho dù chủ nhật tôi cũng làm việc.

  Nichiyoubi demo, hataraki masu.

Danh Sách Ngữ Pháp JLPT N5