Ngữ Pháp N5

jlpt-N5-ngữ-pháp-どの-dono-ý-nghĩa-ví-dụ

Ý Nghĩa (意味)

『どの』dùng để hỏi khi muốn xác định một đối tượng (vật hoặc người) nào đó trong một nhóm gồm 3 đối tượng trở lên.『どの』thì bắt buộc phải đi với danh từ còn『どれ』thì không cần, ngoài ra『どれ』chỉ được dùng để hỏi về vật, còn『どの』thì dùng được cho cả người và vật.
…nào?

Cách Dùng (使い方)

N ✙ どの

Ví Dụ (例文)どの

 1. 安藤(あんどう)さんはどの人ですか。』『...あの(かみ)()が長くて、メガネをかけている人です。』

  『Chị Ando là người nào vậy?』『…Là cái người tóc dài và đang đeo kính ý.』

  『Andou san wa dono hito desuka?』『…Ano kaminoke ga nagakute, megane wo kakete iru hito desu.』

 2. (きみ)()いていた()どの絵ですか。

  Bức tranh mà em đã vẽ là cái nào vậy?

  Kimi ga kaite ita e wa dono e desuka?

 3. (あか)ちゃんのミルクはどの(かん)ですか。

  Sữa của con là cái bình nào vậy em?

  Akachan no miruku wa dono kan desuka?

 4. あなたの自転車(じてんしゃ)どの自転車ですか。

  Xe đạp của cậu là cái xe đạp nào đấy?

  Anata no jitensha wa dono jitensha desuka?

Danh Sách Ngữ Pháp JLPT N5