Danh Sách Từ Vựng JLPT N5

Danh Sách Từ Vựng JLPT N5

Đây là danh sách các từ vựng mà bạn cần biết để vượt qua kỳ thi JLPT N5. Tổng cộng bạn sẽ cần phải có vốn từ vựng khoảng 800 từ.

Danh sách này bao gồm các bài học cho những từ phổ biến và quan trọng nhất ở trình độ N5, tất cả được liệt kê theo thứ tự bảng chữ cái.

Xem hướng dẫn học tập JLPT N5 của chúng tôi để biết cách vượt qua kỳ thi.

Danh-Sách-Từ-Vựng-N5-JLPT-Việt-Nam
#Từ VựngThể loạiÝ Nghĩa
1 kuruma

くるま

Danh từxe hơi

Tổng số danh sách từ vựng JLPT N5: (1)

Hiện đang xem trang 1 trên 1

Hướng Dẫn Học Tập N5