Ngữ Pháp N1

Ý Nghĩa (意味)

『そうもない』Mẫu câu này diễn tả ý một việc gì đó rất khó xảy ra, cơ hội xảy ra sự việc đó là rất ít.
Khó mà…

Cách Dùng (使い方)

Vます ✙ そうもない
Vます ✙ そうにない

Ví Dụ (例文)そうもない

 1. この分は()()りの期限(きげん)()()そうもない

  Cái phần này khó mà kịp đến kỳ hạn cuối được.

  Kono bun wa shimekiri no kigen ni mani ai sou mo nai.

 2. できそうもないことを、簡単(かんたん)()()けるな。

  Đừng có dễ dàng nhận làm những việc mà bạn khó mà thực hiện được.

  Deki sou mo nai koto wo, kantan ni hikiukeru na.

 3. この雨は(しばら)()そうもないね。

  Cơn mưa này khó mà tạnh trong một thời gian ngắn nhỉ.

  Kono ame wa shibaraku yami sou mo nai ne.

Danh Sách Ngữ Pháp JLPT N1