Ngữ Pháp N1

Ý Nghĩa (意味)

『とあれば』Mẫu câu này dùng để nhấn mạnh rằng nếu trong trường hợp đặc biệt như thế thì sẽ làm như vậy. Thể hiện ý chí, quyết tâm mạnh mẽ của người nói…
Nếu…thì…

Cách Dùng (使い方)

V/A/na/N(普) ✙ とあれば

Ví Dụ (例文)とあれば

 1. (むすめ)のためとあれば、どんなことでもします。

  Nếu là vì con gái thì việc gì tôi cũng làm.

  Musume no tame to areba, donna koto demo shimasu.

 2. いいものを(やす)く買えるとあれば(とお)くの店でも(よろこ)んで行きます。

  Nếu có thể mua được đồ tốt với giá rẻ thì cho dù cái quán đấy có xa đi chăng nữa thì tôi cũng sẵn sàng đi.

  Ii mono wo yasuku kaeru to areba, tooku no mise demo yorokonde ikimasu.

 3. 父は、たとえ日曜(にちよう)であっても、仕事(しごと)とあればどこへでも行く。

  Bố tôi cho dù có là chủ nhật đi chăng nữa, nếu là công việc thì đi đâu bố tôi cũng đi.

  Chichi wa tatoe nichiyou de attemo, shigoto to areba doko e demo iku.

Danh Sách Ngữ Pháp JLPT N1