Ngữ Pháp N1

Ý Nghĩa (意味)

『というところだ』Được dùng để thể hiện sự tự đánh giá của người nói, mang hàm ý nhiều lắm nhưng cũng chỉ tầm đấy…Đi sau danh từ là những đại từ chỉ số lượng.
Tầm khoảng/cũng chỉ tầm…

Cách Dùng (使い方)

N/[文] ✙ というところだ
N/[文] ✙ といったところだ

Ví Dụ (例文)というところだ

  1. 勉強(べんきょう)時間は2,3時間というところだ

    Thời gian học của tôi cũng chỉ tầm khoảng 2,3 tiếng thôi.

    Benkyou jikan wa 2,3 jikan toiu tokoro da.

  2. (れい)書類(しょるい)はできましたか。』『はい、あとはもう一度見直(みなお)せばいいといったところです

    『Cậu đã hoàn thành các tài liệu mẫu chưa?』『Dạ vâng, Chắc em chỉ cần xem lại một lần nữa là được thôi ạ.』

    『Rei no shorui wa dekimashita ka?』『Hai, ato wa mou ichido minaoseba ii to itta tokoro desu.』

Danh Sách Ngữ Pháp JLPT N1