Ngữ Pháp N1

Ý Nghĩa (意味)

『なりとも』Mẫu câu này được dùng trong trường hợp muốn nêu lên ví dụ, kể về một sự việc nào đấy mà người nói biết ” một chút, một ít…” về vấn đề đã đề cập trước đấy hoặc sử dụng trong các câu hỏi nghi vấn.
Một chút/một ít…

Cách Dùng (使い方)

N ✙ なりと(も)

Ví Dụ (例文)なりとも

  1. オペラについては、多少(たしょう)なりとも知っています。

    Về Opera thì tôi có biết một chút ít.

    Opera ni tsuite wa, tashou nari tomo shitte imasu.

  2. (じょう)さんに一目(ひとめ)なりとも会わせていただけませんでしょうか。

    Có thể cho tôi gặp tiểu thư một chút có được không?

    Ojousan ni hitome nari tomo awasete itadake masen deshou ka?

Danh Sách Ngữ Pháp JLPT N1