Ngữ Pháp N1

Ý Nghĩa (意味)

『に限る』Mẫu câu này được dùng khi người nói muốn khẳng định là nên làm thế này là tốt nhất.
Là nhất/là tốt nhất…

Cách Dùng (使い方)

Vる ✙ に限る
Vない ✙ に限る
N  ✙ に限る

Ví Dụ (例文)に限る

 1. 風邪(かぜ)を引いた時は、(あたた)かくして()に限る

  Khi bị cảm cúm, nên giữ ấm và ngủ là tốt nhất.

  Kaze wo hiita toki wa, atatakaku shite neru ni kagiru.

 2. 日本語学校(がっこう)(えら)ぶなら、この学校に限る

  Nếu chọn trường học tiếng nhật thì trường học này là được nhất.

  Nihongo gakkou wo erabu nara, kono gakkou ni kagiru.

Danh Sách Ngữ Pháp JLPT N1