Ngữ Pháp N1

jlpt-N1-ngữ-pháp-ばこそ -ba-koso-ý-nghĩa-ví-dụ

Ý Nghĩa (意味)

『ばこそ』Là cách nói dùng để nhấn mạnh lý do “chính là lý do này…mà không phải là lý do nào khác “.
Thường dùng trong văn viết, cuối câu thường đi với “のだ”.
Chính vì…

Cách Dùng (使い方)

Vば ✙ こそ
Aい ければ ✙ こそ
N/na であれば ✙ こそ

Ví Dụ (例文)ばこそ

 1. 親は子供のためを思えばこそ(きび)しく?るのだ。

  Chính vì nghĩ cho con cái nên bố mẹ mới la mắng nghiêm khắc.

  Oya wa kodomo no tame wo omoe ba koso kibishiku shikaru noda.

 2. こんなことまで話すのはあなたを信用(しんよう)していければこそです。

  Mình nói đến những chuyện như vậy chính là vì mình tin tưởng nơi cậu.

  Konna koto made hanasu owa anata wo shinyou shite ikere ba koso desu.

 3. 小説を書くことが楽しければこそ、40年も書き続けてきたのです。

  Chính vì công việc viết tiểu thuyết là niềm vui nên tôi mới viết suốt 40 năm qua.

  Shousetsu wo kaku koto ga tanoshi kere ba koso,40 nen mo kaki tsudukete kita nodesu.

 4. 私が仕事に()()めたのは家族の理解(りかい)があったればこそです。

  Tôi có thể chuyên tâm vào công việc là nhờ có gia đình hiểu cho.

  Watashi ga shigoto ni uchikometa nowa kazoku no rikai ga attare ba koso desu.

Danh Sách Ngữ Pháp JLPT N1