Học Ngữ Pháp JLPT N3

jlpt-N3-ngữ-pháp-必ずしも~とは限らない-kanarazu-shimo-towa-kagiranai-ý-nghĩa-ví-dụ

Ý Nghĩa (意味)

『必ずしも~とは限らない』Thường dùng trong trường hợp phủ định một mệnh đề, tình huống nào đó không phải áp dụng cho toàn bộ, không phải dùng cho tất cả các trường hợp.
Không nhất thiết là/không chắc chắn là…

Cách Dùng (使い方)

必ずしも ✙ Aい/na /N /V(普) ✙ とは限らない

Ví Dụ (例文)必ずしも~とは限らない

 1. (お)金持ちが必ずしも幸福(こうふく)とは限らない

  Giàu có không có nghĩa là chắc chắn sẽ hạnh phúc.

  (O)kanemochi ga kanarazu shimo koufuku da towa kagiranai.

 2. 高いものが必ずしもいいものだとは限らない

  Đồ đắt tiền chưa chắc đã là đồ tốt.

  Takai mono ga kanarazu shimo ii mono da towa kagiranai.

 3. 日本人の日本語が必ずしもすべて正しいとは限らない

  Tiếng nhật của người Nhật không phải lúc nào cũng đúng hết.

  Nihonjin no nihongo ga kanarazu shimo subete tadashii towa kagiranai.

 4. 雑誌(ざっし)紹介(しょうかい)されている店が必ずしもいいとは限らない

  Cửa hàng được giới thiệu trên tạp chí không phải lúc nào cũng tốt.

  Zasshi ni shoukai sarete iru mise ga kanarazu shimo ii towa kagiranai.

Xem Trên YouTube

Danh Sách Ngữ Pháp JLPT N3