Danh Sách Ngữ Pháp N5

Danh Sách Ngữ Pháp N5

Toàn bộ ngữ pháp N5 được biên soạn và tổng hợp dựa trên bộ sách “Mina no Nihongo” .Ở trình độ này đều là những người mới tiếp xúc và bắt đầu học tiếng nhật,mình sẽ cố gắng ghi chú đầy đủ phụ đề hiragana để các bạn dễ hiểu hơn.

#Ngữ Pháp文法レッスンÝ Nghĩa (意味)
41nakanaka Khó mà/mãi mà...
42nakereba narimasen Phải...
43nakutemo ii desu Không phải...
44nari masu Trở nên...
45ne Nhỉ/nhé/quá...
46ni Lúc/vào...
47ni iku Đi làm gì đó...
48ni/e Ở/đến...
49no Của...
50no ga heta Rất dở/kém/không giỏi làm gì đó...
51no naka de ~ ga ichiban Trong...nhất là gì?
52noga jouzu Rất giỏi làm gì đó...
53o Làm(gì đó)/ở...
54ta kotoga aru Đã từng
55tai desu Muốn...
56tara Nếu...thì...
57tara Sau khi...
58tari~tari Làm...làm...
59te ageru Cho ai đó...
60te iru Đang...
61te kara Sau khi...
62te kudasai Hãy làm gì
63temo Dù...cũng...
64temo ii desu Làm...được...
65tewa ikemasen Không được làm...
66to Là.../thì...
67to ii masu Nói/nói rằng...
68to omoi masu Tôi nghĩ là...
69toki Khi...
70totemo Rất...
71wa Là...
72wa dou desu ka ...thế nào? như thế nào rồi?
73wa~yori...desu ...hơn...
74ya Như là...
75yo Đấy/nhé/cơ...
76yori~nohou ga So với~thì
77zehi Nhất định/thế nào cũng phải...

Ngữ Pháp JLPT N5: (77)

Hiện đang xem trang 2 trên 2


Bạn đang học trình độ ngữ pháp tiếng Nhật nào?